قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

باران حدیث تکراریه،پرسه های بی هدفم

چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۹:۳۷ ق.ظ


باران حدیث تکراریه 

پرسه های بی هدفم 

باران تداعی خاطره های خیسم 

و اشک های در استتار و پنهانی 


من مظهر سرود های یخی 

و لرز های خیس زمستانم 

تو را با من چه کار است 

ای هجای بهاران

۹۷/۰۹/۲۱
آرش ابراهیمی