قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

نگاهی از حسادت روی ما شد

چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۰۵ ب.ظ


نگاهی از حسادت سوی ماشد

حکایت های دل ها برملا شد

ببین یک عشق ساده بین ما بود

چه هاکردم،چه ها کردی،چه هاشد

۹۷/۰۹/۲۱
آرش ابراهیمی