قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

من زاده ی ناکجا آباد،بزرگ شده با غروری نابجا

پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳ ق.ظ


من زاده ی ناکجا آباد

بزرگ شده با غروری نابجا

با آرزوهای محال 

وهدفی پوچم

قدم درمسیری بی انتها 

از مبداءای نامعلوم 

به مقصدی ناشناخته

گذاشته ام 

اما اگر تو باشی 

همه ی این ناشناخته ها شناخته

وهمه ی این نامعلوم ها معلوم خواهد شد

تازه خواهم یافت که زاده ی کجا هستم

وپای در چه مسیری می نهم

هدفم می شوی و مرا به آرزوهایم می رسانی 

ازت می خواهم باشی اما اگر نمی خواهی

بگذار به سفرم به ناکجا آباد با همسفرم تنهایی ادامه دهم.

۹۷/۰۹/۲۲
آرش ابراهیمی