قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

برای وصف چشم هایت

جمعه, ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹ ب.ظ


برای وصف چشمهایت 

کلمات من 

دست و پایشان می لنگد 

یک جای کار درست نیست 

یک جای کار می لنگد

تو از رویاهای من بیشتری

در مخیله ام که هیچ درمیان واژگان زبان فارسی هم کلمه ای برای وصفت نیافتم

تو وصف ناپذیرترینی بهترینم

در هوای خاطره هایم 

یاد توهمیشه لبریز است 

عطش های تابستانه ی احساسم 

زیر نم باران پاییز گونه ی نگاهت 

سیراب می شود 

اگر بمانی و این پاییز را با هم ببینیم

۹۷/۰۹/۲۳
آرش ابراهیمی