قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

بعد ویران کردنم تو چقدر آبادی

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷ ق.ظ


بعد ویران کردنم تو چقدر آبادی 

خوش به حالت که نیستم توچقدرم شادی

از خداوند تنها عاقبت بخیریت را تمنا کردم

خوب شد تانمردم خنده هایت راتماشا کردم

۹۷/۰۹/۲۶
آرش ابراهیمی