قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

این روزها بیشتر از هر زمان دیگرشبیه پازلی شدم که

چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰ ق.ظ


این روزها بیشتر از هرزمان دیگر،شبیه پازلی شده ام که فقط موجب سرگرمی دیگرانم، هر که می آید نقش دل را به هم میریزد، ولی ای کاش یکی می آمدو همه اش را کنار هم میچید وتکمیلم می کرد،حتی به اتفاقی ترین شکل ممکن.

۹۷/۰۹/۲۸
آرش ابراهیمی