قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

تواگر باز کنی پنجره ای بردل من

چهارشنبه, ۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴ ق.ظ


تو اگر باز کنی پنجره ای بر دل من 

واگر حال و هوایت بزند بر سر من 

آن چنان مست شوم هوش و حواسم برود 

موج سرگردان شوم , تو شوی ساحل من

۹۷/۱۰/۰۵
آرش ابراهیمی