قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

تنها ما راست می گوییم

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷، ۰۴:۰۱ ب.ظ

تنها ماراست می گوییم 

حتی اگردروغ باشد

۹۷/۱۰/۱۱
آرش ابراهیمی