قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

از افکار وعقایدت شرمنده نباش

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵ ق.ظ

هرگز از افکار و عقایدت شرمنده نباش چون برایت مقدس اند

همیشه از اعمال ورفتارت  شرمنده باش چون ممکن است ناشایست باشد.

۹۷/۱۰/۱۲
آرش ابراهیمی