قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

در زندگی تان هر چیزی را گدایی می کنید

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۳:۱۰ ب.ظ

در زندگی تان هر چیزی را گدایی می کنید ،بکنید اما عشق را هرگز.

۹۷/۱۰/۱۲
آرش ابراهیمی