قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

سعی کن در مراحل وبرهه های مختلف زندگی

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۸:۴۰ ب.ظ

سعی کن در مراحل وبرهه های مختلف زندگی ، تمام پل های پشت سرت را خراب نکنی ،زیرا به درجه ای خواهی رسید که حکمت گذشتن پی در پی ومرور مجدد آن ها را خواهی فهمید.

۹۷/۱۰/۱۲
آرش ابراهیمی