قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

فقط کسانی که به تو اهمیت می دهند

پنجشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۷، ۰۵:۴۳ ب.ظ

فقط کسانی که به تو اهمیت می دهند، قادرند تا سکوتت را درک کنند.

۹۷/۱۰/۱۳
آرش ابراهیمی