قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

مرا قضاوت نکن،تو تنها چهره ام را دیده ای

پنجشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۷، ۰۵:۰۸ ب.ظ

مرا قضاوت نکن 

تو تنها چهره ام را دیده ای 

نه سرگذشتم را.

۹۷/۱۰/۱۳
آرش ابراهیمی