قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

نور چشم کسی نبودیم که

پنجشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ

نورِ چشم کسی نبودیم

که بخوایم جلو چشم بقیه باشیم.

۹۷/۱۰/۱۳
آرش ابراهیمی