قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

هرکه آمدچند صباحی ماند

پنجشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۷، ۰۳:۵۰ ب.ظ

هر که آمد 

چند صباحی ماند 

با دل ما بد شد 

پا گذاشت بر دل ما 

رفتنش عادت شد 


۹۷/۱۰/۱۳
آرش ابراهیمی