قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

همیشه باید حداقل ها باشند

پنجشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۷، ۰۷:۵۱ ب.ظ

همیشه باید حداقل ها باشند

تا حداکثرها معنا پیداکنند

واین نقطه ی عطف تراژدیک تاریخ است.

۹۷/۱۰/۱۳
آرش ابراهیمی