قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

از همان اول به آخرش فکر کن تامجبور نباشی

جمعه, ۱۴ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۴۰ ق.ظ

از همان اول به آخرش فکر کن تا مجبور نباشی آخرش به اولش فکر کنی.

۹۷/۱۰/۱۴
آرش ابراهیمی