قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

از خوشی های اندک، حتی محدود لذت ببر

شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۵ ق.ظ

از خوشی های اندک، حتی محدود لذت ببر 

شاید ارزش پول کشورت یاسطح رفاه جامعه ای که در آن زندگی می کنی یک روزی بیشتر شود،بیشتر از هر زمان دیگری

اما تو دیگر ۲۰ سالت نخواهد شد.

۹۷/۱۰/۱۵
آرش ابراهیمی