قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

اگر می خواهی حقیقت را بفهمی

شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹ ق.ظ
اگر می خواهی حقیقت را بفهمی باید قبلش واقعیت را شناخته باشی.
۹۷/۱۰/۱۵
آرش ابراهیمی