قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

حتی اگر به کسی علاقمند نیستی

شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲ ق.ظ

حتی اگر به کسی علاقمند نیستی حداقل خودت را دوست باش 

چون تنها کسی که در این دنیا به دادت میرسد خودت هستی.

۹۷/۱۰/۱۵
آرش ابراهیمی