قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

عشق آن چیزی نیست که به نظرمیاد

شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷ ق.ظ

عشق آن چیزی نیست که به نظر میاد 

چون اصلا دیده نمیشه

بلکه باید حسش کنی.

۹۷/۱۰/۱۵
آرش ابراهیمی