قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

متنفرشدن از کسی آسان است

شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰ ق.ظ

متنفر شدن از کسی آسان است ولی عاشق شدن جسارت می خواهد.

۹۷/۱۰/۱۵
آرش ابراهیمی