قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

هیچ وقت به کسی حسادت نکن

شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵ ق.ظ

هیچ وقت به کسی حسادت نکن.

خوشبخت ترین افراد بیشترین دردها را تجربه کرده اند.

اگر می خواهی خوشبخت شوی دردها را تحمل کن.

۹۷/۱۰/۱۵
آرش ابراهیمی