قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

کاش مثل خورشید که شب ها به ماه

شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵ ق.ظ
کاش مثل خورشید که شب ها به ماه نورش را برای روشنایی هدیه می دهد دوستم داشتی.
۹۷/۱۰/۱۵
آرش ابراهیمی