قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

در موج موهای تورویای من تاب می خورد

يكشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۴۲ ب.ظ


در موج موهای تو 

رویای من تاب می خورد 

روشنی چشم هایت 

بشارت عشقی به اندازه ی 

تمام مهربانی های دنیاست 

گیسوانات به قامت عرش گسترده

ودستان مسیحایی ات بزرگترین معجزه تاریخ

وقلمرو فرمانروایی ات به اندازه ی هفت آسمان ایزد منان است

به پای قدم هایت 

بهتر از چشم های من 

فرشی نیست

۹۷/۱۰/۱۶
آرش ابراهیمی