قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

جوانان فکر می کنند پیرها احمق هستند

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۳:۰۸ ب.ظ

جوانان فکر می کنند افراد پیر احمق هستند

اما پیرها فکر می کنند جوان هستند.

۹۷/۱۰/۱۹
آرش ابراهیمی