قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

در تاریخ هیچ جایی برای بازندها نیست

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ

در تاریخ هیچ جایی برای بازندها نیست وکسی از آنان یاد نمیکند ،پس همیشه فاتح باش.

۹۷/۱۰/۱۹
آرش ابراهیمی