قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

زمانی که به آسمان نگریستم

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۳:۲۹ ب.ظ
زمانی که به آسمان نگریستم بزرگی اش را درک کردم
اما وقتی به زمین نگریستم تو را دیدم وآسمان را برای همیشه فراموش کردم
چون از آسمان برایم بزرگ تر بودی.
۹۷/۱۰/۱۹
آرش ابراهیمی