قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

عشق آغازی شیرین

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۳:۱۲ ب.ظ

عشق آغازی شیرین

اما پایانی تلخ دارد

تلخی آن هم 

جدایی است. منظور مرگ

۹۷/۱۰/۱۹
آرش ابراهیمی