قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

من نام تو را بر ابرها نوشتم

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ

من نام تورا بر ابرها نوشتم 

اما باد آن را برد

نام تورا بر شن وماسه نوشتم

اما امواج آن را ازبین برد

نامت را در قلبم نوشتم 

همان جایی که می دانم همیشه خواهد ماند.

۹۷/۱۰/۱۹
آرش ابراهیمی