قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

هرگز شادی را فراموش نکن

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۳:۰۶ ب.ظ
هرگز شادی را فراموش نکن چون قلبت پراز غم می شود
اگر همه جا تاریک است روشنی را به یاد داشته باش
واگر همه چیز سرد است گرما رابه خاطر بسپار
خوبی را بشناس زمانی که شر همه جا را فراگرفته.
۹۷/۱۰/۱۹
آرش ابراهیمی