شعر نو

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

شعر نو

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

چنان زندگی کن که تا به حال نکرده ای

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶ ب.ظ

چنان زندگی کن که تا به حال نکرده ای 

وچنان بمیر که انگار نبوده ای

۹۷/۱۰/۱۹
آرش ابراهیمی