قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

چنان زندگی کن که تا به حال نکرده ای

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶ ب.ظ

چنان زندگی کن که تا به حال نکرده ای 

وچنان بمیر که انگارهیچ گاه نبوده ای

۹۷/۱۰/۱۹
آرش ابراهیمی