شعر نو

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

شعر نو

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

برای پیشرفت تنها کافی است

پنجشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹ ق.ظ

برای پیشرفت تنها کافی است

علم جای قدرت 

وعقل جای سنت را بگیرد.

۹۷/۱۰/۲۰
آرش ابراهیمی