قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

کسی که بخواهد برود را با هزاران

پنجشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۴۰ ق.ظ

کسی که بخواهد برود را با هزاران دلیل نمی توانی نگه داری

اما کسی که میخواهد بماند بدون هیچ دلیلی خواهد ماند.

۹۷/۱۰/۲۰
آرش ابراهیمی