قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

آدم ها دراین جهان دو دسته اند

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۵۰ ب.ظ

آدم ها در این جهان دو دسته اند،دسته ای گرگ اند که میدرند ودسته ای دیگر بره هستند که دریده می شوند ،روزگاری من هم همان بره بودم امایک روزی تصمیم گرفتم که گرگ باشم نه اینکه کسی را بدرم فقط به خاطره اینکه  دوباره دریده نشوم.

۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی