قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

از زمانی که چشمان تو را دیدم

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۲۲ ب.ظ

از زمانی که تو را دیدم نتوانستم چشمانم را به رویت ببندم 

شرمنده ولی از چشمان من مبهوت کننده تر بود.

۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی