قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

ایران دیار مردمانی است

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۱۴ ب.ظ

ایران دیار مردمانی است 

که به بهشت اعتقاد دارند 

اما از مرگ وحشت دارند.

۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی