قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

ستارگان در آسمان میدرخشند

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۲۶ ب.ظ

ستارگان در آسمان میدرخشند

خورشید روز را روشن می کند

ماه شب را

لبخند تو دلم را می لرزاند

وبوسه هایت قلبم را گرم.

۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی