قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

شاید زمانی در زندگیت خوشبختی را حس کنی

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۴۸ ب.ظ

شاید زمانی در زندگیت خوشبختی را حس کنی ،لبخند بزنی ،همه چیز بر وفق مرادت باشد،اما طولی نخواهد کشید که جای خالی ام را احساس خواهی کرد.

همان زمان که خیلی دیر شده است.

۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی