قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

متاسفانه ما در زندگیمان

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۴۵ ب.ظ

متاسفانه ما در زندگیمان عاشق کسانی می شویم که قرار نیست هیچ وقت در زندگی ما باشند .

۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی