قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

میدانم افسانه ها روزی به حقیقت خواهند پیوست 

چون تو افسانه ی منی

فقط دوبار است که می خواهم با تو باشم

الان وتا ابد

ودر پایان تنها شش کلمه می خواهم به تو بگویم

من نمی توانم بدون تو زندگی کنم

۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی