قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

هیچ گاه نتوانستم به این پاسخ دهم

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۶ ب.ظ

هیچ گاه نتوانستم به این پاسخ دهم که آیا عشق ارزش جنگیدن رادارد یانه

ولی وقتی یاد چشمانت افتادم 

باخود گفتم ارزشش را دارد.

۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی