قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

وقتی چشمانم را میبندم تورا میبینم

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۰۲ ب.ظ

وقتی چشمانم را میبندم تورا میبینم 

وقتی چشمانم را بازمیکنم تورامیبینم

بامن چیکار کردی حتی زمانی که فکرم را به سویی دیگر منحرف می کنم

اما بازهم به تو فکر میکنم

بازهم تورا میبینم.


۹۷/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی