قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

در جهنم زندگی می کنیم

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶ ب.ظ

در جهنم زندگی می کنیم با وعده ی بهشت.

۹۸/۰۳/۲۵
آرش ابراهیمی