قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

از تو نوشتن چقدر دشوار است

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ

از تو نوشتن 

چقدر دشوار است .....

تو با تمام واژه ها 

هم دستی .....۹۸/۰۵/۰۱
آرش ابراهیمی