قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

این روزها

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۹ ب.ظ

این روزها دلم برای کسانی که از دستم دادند می سوزد

چون خیلی دوستشان داشتم.

۹۸/۰۷/۱۳
آرش ابراهیمی