قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

بال هایم که شکست

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶ ب.ظ

بال هایم که شکست

خاطره پرواز

رنجواره ای بیش نبود

دراین حضیض ثانیه ها

خاطرات اوج مرا پیر می کند

۹۸/۰۷/۱۳
آرش ابراهیمی