قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

انسان های ضعیف هیچ وقت نمی توانند

يكشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۸، ۰۹:۴۴ ب.ظ

انسان های ضعیف هیچ وقت نمی توانند ببخشند

بخشندگی نشانه ی انسان های قدرتمند است.

۹۸/۱۰/۱۵
آرش ابراهیمی