قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

شایدمردم تاریخ را

شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۸، ۰۶:۴۴ ب.ظ

شاید مردم تاریخ را فراموش کنند

اما هرگز تاریخ تاریخ را فراموش نخواهد کرد.

تاریخ یا تکرار می شود یا در حال تکرارشدن است.

۹۸/۱۰/۲۱
آرش ابراهیمی