قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

با بال های شکسته

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۵۸ ب.ظ

با بال های شکسته 

پرواز به چه کارم می آید

همین که در هوای تو پرسه بزنم

مرا کافیست.

۹۸/۱۱/۱۳
آرش ابراهیمی